Josip Križanić

HDZ

koalicija

Osnovne informacije

Klubovi: HDZ
Osvojio 3061 glasova III. izborna jedinica
Broj mandata: 2
Prijašnji status: DIREKTOR VETERINARSKA STANICA d.d. VARAŽDIN
Obrazovanje: dr. vet. med.
Dob: 53 godina
Društvene mreže: nije na društvenim mrežama.

Zadnje aktivnosti

7. 4. 2020
Govorio na: 16. sjednica
Govorio na: 16. sjednica
Govorio na: 16. sjednica
Govorio na: 16. sjednica
Govorio na: 16. sjednica
Govorio na: 16. sjednica
Govorio na: 16. sjednica
Govorio na: 16. sjednica
Govorio na: 16. sjednica
Govorio na: 16. sjednica
Govorio na: 16. sjednica
28. 2. 2020
Govorio na: 16. sjednica
Govorio na: 16. sjednica
Govorio na: 16. sjednica
Govorio na: 16. sjednica
Govorio na: 16. sjednica
Govorio na: 16. sjednica
Govorio na: 16. sjednica
Govorio na: 16. sjednica
Govorio na: 16. sjednica
Govorio na: 16. sjednica
Govorio na: 16. sjednica
31. 1. 2020
Govorio na: 16. sjednica
17. 1. 2020
Govorio na: 16. sjednica
13. 12. 2019
Govorio na: 15. sjednica
Govorio na: 15. sjednica
Govorio na: 15. sjednica
Govorio na: 15. sjednica
Govorio na: 15. sjednica
29. 11. 2019
14. 11. 2019
Govorio na: 14. sjednica
Govorio na: 14. sjednica
31. 10. 2019
Govorio na: 14. sjednica
Govorio na: 14. sjednica
23. 10. 2019
Govorio na: 14. sjednica
18. 10. 2019
Govorio na: 14. sjednica
Govorio na: 14. sjednica
4. 10. 2019
Govorio na: 14. sjednica

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

18. 9. 2019
Postavio je pitanje Poljoprivreda; | Zastupničko pitanje na koje mora odgovoriti Vučković, Marija / Ministarstvo poljoprivrede;.
16. 1. 2019
Postavio je pitanje Financiranje namjena od javnog interesa uz državnu potporu; | Zastupničko pitanje na koje mora odgovoriti Tolušić, Tomislav / Ministarstvo poljoprivrede;.
17. 1. 2018
Postavio je pitanje Poljoprivreda; | Zastupničko pitanje vezano uz stanje u poljoprivredi na koje mora odgovoriti Tolušić, Tomislav / Ministarstvo poljoprivrede;.
4. 9. 2017
Postavio je pitanje Sustav zdravstvene zaštite; | Zastupničko pitanje vezano uz suglasnost Ministarstva zdravstva za OHBP Varaždin na koje mora odgovoriti Kujundžić, Milan / Ministarstvo zdravstva;.
24. 11. 2016
Postavio je pitanje Ceste i cestovni promet; | Zastupničko pitanje vezano uz početak radova na izgradnji komunalnih objekata u poduzetničkim zonama Jalžabet i Kneginec na koje mora odgovoriti Butković, Oleg / Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture;.
23. 11. 2016
Postavio je pitanje Hrana; | Zastupničko pitanje vezano uz utvrđivanje kvalitete i zdravstvene ispravnosti uvezene hrane na koje mora odgovoriti Tolušić, Tomislav / Ministarstvo poljoprivrede;.