Konačni prijedlog zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu


Donesen

Zakon

Donesen
Konačni prijedlog zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu