Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Europske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN) o dodjeli statusa pridruženog člana u CERN-u


Donesen

Zakon

Donesen
Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Europske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN) o dodjeli statusa pridruženog člana u CERN-u