15. sjednica

Hrvatski sabor

29. 11. 2019
objavljeni podaci: 29. 11. 2019

Glasanje

15. sjednica , 29. 11. 2019
Prihvaćen

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/eez i Direktiva 1999/45/ez i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1907/2006, drugo čitanje, p.z.e. br. 685 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

Sažetak