15. sjednica

Hrvatski sabor

29. 11. 2019
objavljeni podaci: 29. 11. 2019

Glasanje

15. sjednica , 29. 11. 2019
Prihvaćen

konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni zakona o provedbi uredbe (ez) br. 1272/2008 europskoga parlamenta i vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju direktiva 67/548/eez i direktiva 1999/45/ez i izmjenjuje i dopunjuje uredba (ez) br. 1907/2006, drugo čitanje, p.z.e. br. 685 - predlagateljica: vlada republike hrvatske

Sažetak