Klub zastupnika Građansko-liberalnog saveza

 

 

Osnovne informacije

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

GLAS
9%
9
160.07142857142858%
160
1049%
Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske
SDP
1049

Prisutnost na glasanjima

GLAS
41.45435244161359%
41 %
55.86757943849817%
56 %
89.43924896190649%
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice
HDZ
89 %

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

7. 2. 2020
Anka Mrak-Taritaš je postavila pitanje Vodno i komunalno gospodarstvo; Nabavno poslovanje i cijene; | Zastupničko pitanje vezano uz postupak nabave kanti, kontejnera za otpad i kompostera na koje mora odgovoriti Ćorić, Tomislav / Ministarstvo zaštite okoliša i energetike;.
17. 1. 2020
Anka Mrak-Taritaš je postavila pitanje Prostorno uređenje; | Zastupničko pitanje vezano uz inspekcijski nalaz na bespravnoj gradnji u Martićevoj 12, u Zagrebu* na koje mora odgovoriti Plenković, Andrej / Predsjednik Vlade RH;.
15. 1. 2020
Anka Mrak-Taritaš je postavila pitanje Sustav zdravstvene zaštite; | Zastupničko pitanje vezano uz komentar aktualne političke situacije na koje mora odgovoriti Plenković, Andrej / Predsjednik Vlade RH;.
19. 9. 2019
Nada Turina-Đurić je postavio pitanje Sustav socijalne skrbi; | Zastupničko pitanje vezano uz iznos utrošenih sredstava za promociju udomiteljstva na koje mora odgovoriti Bedeković, Vesna / Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku;.